Bytový architekt

Návrhy interiérov

dizajn bytov

Bytový architekt je človek, ktorý sa zaoberá návrhom interiérov a dokáže vo svojom diele skĺbiť všetky aspekty, ktoré sú žiadúce, aby bol klient, ktorý si bytového architekta objedná bez akýchkoľvek námietok spokojný. Návrhy interiérov v požadovanej cene vyžadujú nielen talent, ale aj celý rad skúseností, ktoré nadobudol dlhoročnou praxou. Zákazník, ktorý si pri potrebe dizajnu interiéru objedná služby bytového architekta, by si mal byť 100% istý jeho schopnosťami a tieto by mali byť doložené realnymi dielami, ktoré tento architekt už realizoval. Zákazník by sa mal tiež stotožniť so štýlom potenciálneho tvorcu návrhu svojho interiéru, pretože každý architekt vo svojom návrhu určitým spôsobom stelesní aj svoju predstavu, ktorá vychádza mimo iného aj zo samotného vkusu architekta.

Bytový architekt

interiérový dizajn je veľmi úzko spätý s celkovým dizajnom bytu alebo dizajnom domu. Zákazník by mal mať už od začiatku projektu aspoň ako takú predstavu, ako by mala vyzerať celková koncepcia bytu alebo domu. Architekt musí túto koncepciu čo najlepšie pochopiť a posunúť predstavu klienta tým správnym smerom, aby výsledný návrh bytu resp. domu zodpovedal jeho predstavám. Toto je v podstate pri riešení projektu domu , projektu bytu pre architekta tá najťažšia úloha. Ak sa však do predstavy o dizajne bytu zákazníka presne vžije, bude to mať kľúčový vplyv na výsledok diela. Táto schopnosť musí byť architektovi prirodzená a veľa krát môže znamenať a aj znamená rozdiel medzi špičkovým a priemerným architektom.

Dizajn interiéru

Projekty domov

Návrhy domov a bytov

In Style Studio, ktoré vedie Ing. arch. Peter Džermanski, si v prvom rade kladie za cieľ správne pochopiť predstavu a požiadavky klienta a na yáklade dlhoročných skúseností z oblasti bytovej architektúry, projektov domov a návrhov bytov je schopný dodať dielo, ktoré nielen splní očakávania zákazníka, ale mnohokrát ho predčí. Požiadavky klientov v tejto oblasti totiž bývajú málokedy komplexné a zákazníci majú presnú predstavu o projekte domu len čiastočne a je na bytovom dizajnérovi, aby dokázal zladiť ostátné časti v projekte domu do konzistentného celku. Projekt domu je vo všeobecnosti kľučom, ktorý sa neoplatí zadať začiatočníkom, prípadne architektom, o ktorých čo i len najmenej zákazník pochybuje. Dom alebo byt je naše bývanie mnohokrát po celý zvyšok nášho života a preto treba návrhára vyberať veľmi obozretne. In Style Studio vytvára tiež vizualizácie diel. Týmto sa zabezpečí lepší pohľad zákazníka na finálne dielo ešte pred jeho realizáciou.

Projekty domov

In Style Studio

Architekt Nitra

Architektonický ateliér in style studio vznikol v roku 2004 a odvtedy zabezpečuje služby v oblasti architektúry. Snahou je čo najviac porozumieť požiadavkám klienta, pochopiť jeho predstavy a v rámci možností navrhnúť a zrealizovať hodnotné dielo. Ateliér spolupracuje s osvedčenými projektantmi na všetky potrebné odborné profesie. Tí sa spolupodieľajú na zhmotňovaní ideí a myšlienok architekta do reálnej podoby.